۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

وقاحت آخوند حسن روحانی

 وقاحت آخوند حسن روحانی
آخوند شیاد روحانی در روز شنبه 9 فروردین ماه عنوان کرده است: «ساختمانی که در هشت سال گذشته خراب شده است، در چند ماه درست نمی شود» و این در حالی که در ایام انتصابات برای بازار گرمی با استفاده از آموزه های امام دروغ گویان - خمینی خون آشام – مدعی داشتن راه حل های 100 روزه برای حل مشکلات در عرصه های داخلی و خارجی شده بود.


رژیم ولایت فقیه در زیر فشار تحریمها و در شرایط خفگی کامل با انتصاب حسن روحانی در پی فریب قدرتهای جهانی و  باز کردن مجرای تنفسی برای ادامه حیات خود بود. کاسه لیسان ولایت (اصلاح طلبان حکومتی) از این فریب با عنوان بازی «برد - برد» یاد می کردند.

اکنون در عمل پروژه «فریب در خارج» با شکست قطعی و کامل مواجه شده است و حسن روحانی باقی مانده است و کوهی از وعده های پوچ و بدون پشتوانه که برای عوام فریبی در ایام انتصابات وعده داده بود.

آنچه در این بین بیش از هر چیز رخ می نماید جنسیت کثیف سیاسی کاسه لیسان ولایت (اصلاح طلبان حکومتی) و وقاحت آخوند حسن روحانی است. وی با اینکه در سی و چند سال گذشته همواره یکی از مهره های اصلی حکومت آخوندها بوده است و از عمق ورشکستگی حکومت بیش از هر کس دیگری آگاه بود با این حال در ایام انتصابات به روش مرسوم تمام آخوندهای ضد ایرانی به عوام فریبی و دروغگویی پرداخت و به کمک امداد های غیبی کاسه لیسان ولایت مستقر در رسانه های «آیت الله بی بی سی» و «رادیو خاتمی (فردا)» توانست عده ای نادان را بفریبد.

آنچه مسلم است در کمتر از یک سال ماهیت فریبکار این آخوند شیاد نیز برای جامعه ایران روشن شده و از این پس منفوریت دو صد چندان حسن روحانی و حامیان کاسه لیس وی را شاهد خواهیم بود منفوریتی که از نشانه های به بن بست رسیدن رژیم ولایت فقیه و نزدیک شدن آن به زباله دانی تاریخ است.
---