۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه

حسن روحانی؛ عروسکی در دستان خامنه ای

سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، از لحاظ محتوی هیچ تفاوتی با سخنرانی های احمدی نژاد در سالیان پیش نداشت. همان حرفهای تکراری با لحنی متفاوت بیان شد. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی بر اثر فشار تحریم و دیگر بحرانها در وضعیت درماندگی کامل قرار گرفته و از روی ضعف به تاکتیک «نرمش قهرمانانه» متوسل شده است. حکومت آخوندها امید دارد و تدبیر کرده است تا شاید بتواند از این رهگذر بر سر غرب مجدداً کلاهی گشاد بگذارد.

گذشته از سر و صدای عجیب و غریبی که توسط آیت الله بی بی سی و رادیو خاتمی (فردا) و دیگر کاسه لیسان ولایت در این چند روزه به راه افتاد، شواهد نشان می دهد با توجه به سابقه فریب و فریب کاری آخوندها، اینبار گذاشتن کلاه مجدد بر سر غرب دیگر عملی ساده نیست! چنانچه در تمامی موضع گیریهای انجام شده توسط چهره های سرشناس کشورهای غربی بر برداشته شدن گامهای عملی و نه تنها بیان حرف های زیبا از سوی حکومت آخوندها اشاره شده است. این به این معنی است که ولایت باید جام زهر را تا به آخر سر بکشد و به درک واصل شود و یا خود را برای پیامدهای مقابله جویی با غرب آماده کند.

آنچه مسلم است هرچه به پیش می رویم «روباه بنفش» پرده از چهره واقعی خود بر می دارد و مشخص می شود که انتصاب حسن روحانی و گزینش امنیتی ترین کابینه حیات جمهوری اسلامی، برگی دیگر از استراتژی جدید خامنه ای در «سرکوب در داخل و فریب در خارج» می باشد.
حسن روحانی در این مدت کوتاه نشان داد که نه می خواهد و نه می تواند تغییری در سیاست گذاری های کلان حکومت جمهوری اسلامی ایجاد نماید و به معنی واقعی کلمه یک عروسک خیمه شب بازی در دستان علی خامنه ای است.

سوال اساسی اینجاست که آیا علی خامنه ای و دستگاه ولایت جامهای زهر پیاپی را سر خواهد کشید و با هزینه کمتر به درک واصل می شود و یا روش سخت تر را انتخاب می کند و هزینه های بیشتری بر کشور تحمیل خواهد کرد؟ حکومت آخوندها برای انتخاب مسیر، زمان زیادی در اختیار ندارد. هرچند که انتهای هر دوی آنها به گورستان تاریخ ختم خواهد شد.

مرگ بر اصل ولایت فقیه

-----