۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

در حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه اتفاق افتاد: اعدام 23 نفر تنها در یک روز!

 اعدام 23 نفر تنها در یک روز!پس از اعتراضات شجاعانه هموطنان بختیاری که همچنان در شهرهای مختلف استانهای جنوبی و غربی ادامه دارد، رژیم قرون وسطایی و پا به گور ولایت فقیه برای ایجاد جو رعب و وحشت ماشین آدم کشی و جنایت خود را بار دیگر روشن کرده است.

بنا بر گزارشات منتشر شده در طی روز گذشته (29 بهمن)  23 نفر در نقاط مختلف کشور با جرمهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. هشت نفر در زندان قزل حصار کرج، سه نفر در زندان چوبین قزوین، یک نفر در ملاء عام در میدان مادر قزوین، چهار نفر در زندان مرکزی کرمان، دو نفر در زنجان و دست کم پنج نفر در زندان بندرعباس به دار آویخته شدند. همچنین تعداد نامشخصی از زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای این حکم ضد بشری به سلولهای انفرادی منتقل شده اند.

گفتنی است این میزان اعدام در تنها یک روز به نوبه خود ثبت رکوردی جدید از جنایت دولتی در کارنامه حسن روحانی و حکومت جمهوری اسلامی است.

تحلیل گران بر این عقیده اند که با از دست رفتن هر چه بیشتر مشروعیت حکومت آخوندها و با نزدیک تر شدن رژیم ولایت فقیه به زباله دانی تاریخ  بر میزان اینگونه جنایات دولتی در حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه افزوده خواهد شد.
 ----