۱۳۹۴ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

تصویر// اعتدال آخوندی: 85 اعدام در یک هفته!

 تصویر// اعتدال آخوندی: 85 اعدام در یک هفته!
پی نوشت: در روز 24 فروردین هشت زندانی در زندان مرکزی کرج و سیزده زندانی دیگر در زندان قزلحصار اعدام شدند. روز پس از آن نوزده زندانی در زندان گوهردشت بدار آویخته شدند. در روز 26 فروردین نیز دژخیمان پنج زندانی را در زندان گوهردشت اعدام کردند. جواد صابری که در میان اعدام شدگان بود در هنگام دستگیری کمتر از 18سال داشت.

در این فاصله یک زندانی در روز 23 فروردین در مهریز (استان یزد)، هشت زندانی در روزهای 23 و 26 فروردین در اراک، سه زندانی در روزهای 25 و 26 فروردین در شیراز، چهار زندانی در روز 24 فروردین در اصفهان، چهار تن  در روز 29 فروردین در زندان زاهدان ، 12 تن از محکومان در روز 27 فروردین به‌ طور جمعی در زندان وکیل آباد مشهد و چهار زندانی دیگر در روز بعد از آن در زندان بیرجند اعدام شدند همچنین چهار زندانی نیز در بامداد 31 فروزدین در ارومیه حلق آویز شدند.

موج وسیع اعدامهای وحشیانه توسط حکومت پا به گور آخوندها با توهم ایجاد جو رعب و وحشت به منظور کنترل وضعیت انفجاری جامعه صورت می گیرد تلاش عبثی که تنها نتیجه آن سخت تر شدن انتقامی است که بی صبرانه در انتظار سران دستگاه جهل و جنایت آخوندی است.  

----