۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

افشاگری «شورای ملی مقاومت ایران» و شکسته شدن «کمر ارتجاع»

 افشاگری «شورای ملی مقاومت ایران» و شکسته شدن «کمر ارتجاع»
کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت ایران در روز سه‌شنبه 5 اسفند 1393 در کلوپ ملی خبرنگاران در واشینگتن برگزار شد و طی آن اطلاعاتی به کلی سری از برنامه بمب سازی مخفیانه حکومت آخوندها در اختیار خبرنگاران بین المللی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دراین کنفرانس خبری سایت به کلی سری و زیرزمینی لویزان ۳ و پنهانکاریهای اتمی حکومت آخوندها  در اين سایت مخفی افشا گردید. بنا به گزارش نمايندگي «شوراي ملي مقاومت ايران» در واشنگتن، سایت لویزان 3 در حال حاضر توسط حکومت آخوندها برای آزمایش و تحقیقات با سانتریفوژهای پیشرفته در زمینه غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود.

گفتنی است فعالیتهای مخفی اتمی حکومت آخوندها در این سایت زیرزمینی نه تنها نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد است بلکه نقض فاحش توافق موقت اتمی ژنو بین کشورهای 5+1 و حکومت آخوندها نیز محسوب می شود و نشان می دهد که سیاست مماشات و امتیاز دهی به حکومت قرون وسطایی آخوندها تا چه حد خطرناک و بدون پشتوانه است و چگونه حکومت آخوندها می تواند در صورت غفلت جامعه جهانی امیال شیطانی خود را در مسیر دست یافتن به سلاح هسته ای به پیش ببرد.

به عقیده کارشناسان و تحلیل گران افشاگری اخیر «شورای ملی مقاومت ایران» را می توان یکی از اثرگذارترین اقدامات جنبش آزادیخواهی مردم ایران دانست که با پوشش رسانه ای بسیار گسترده ای که در سطح بین المللی یافت عملاً «کمر ارتجاع» را شکست و هیچ شک و شبهه ای در ماهیت فریبکار حکومت آخوندی باقی نگذاشت.
   
حکومت پا به گور آخوندها که همواره از جعلی بودن اینگونه افشاگریها سخن می گفت و به کل منکر برنامه «بمب سازی اتمی» است اینبار نیز طبق معمول از زبان نماینده خود در سازمان ملل این افشاگری را جعلی و دروغ خواند ولی این سوال ساده را بی پاسخ گذاشت که اگر این افشاگری جعلی و دروغ است و حکومت آخوندها به اصطلاح ریگی به کفش ندارد چرا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را دعوت نمی کند تا  این مرکز زیرزمینی و مخفی را بازرسی کنند و دروغ بودن این افشاگری برای جهانیان آشکار شود؟

واقعیت این است که نیات شوم حکومت آخوندها در دست یابی به «بمب اتمی» این روزها دیگر بر هیچکس پوشیده نیست و ادعاهای مسخره این حکومت در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در حالی که بواسطه همین برنامه ضد مردمی و ضد ایرانی تمام کشور را نکبت و فقر و فساد فراگرفته است، مرغ پخته را نیز به خنده وامی دارد!

افشاگری بسیار مهم «شورای ملی مقاومت ایران» همچنین حاوی این پیام ضمنی است که حکومت پا به گور آخوندها سلاح هسته ای را به عنوان ضامن بقای استراتژیک محسوب می کند و بقای این رژیم ضد بشری تا چه میزان به پروژه بمب سازی و سرکوب و خفقان وابسته است و حکومت آخوندها شاید تحت فشارهای بین المللی و داخلی با انتصاب آخوندی شیاد به نام «حسن روحانی» درصدد بزک چهره «وحشی» و «قرون وسطایی» خود برآید ولی در عمل ماهیت «ضد تاریخی» و «ارتجاعی» آن تغییر ناپذیر است و آخوند شیاد حسن روحانی و باند کاسه لیسان ولایت فقیه (اصلاح طلبان حکومتی) عملاً پیش برنده  سیاست ابلاغی آخوند خامنه ای با هدف «سرکوب در داخل» و «فریب در خارج» هستند.
              
این افشاگری مهم همچنین از سوی دیگر وحشت و ریزش و جنگ گرگها در صفوف ارتجاع را تسریع می کند چرا که بی آیندگی حکومت ضد تاریخی ولایت فقیه را به نمایش گذاشته است و نشان می دهد که حکومت ارتجاعی آخوندها در رصد کامل «شورای ملی مقاومت ایران» قرار دارد و انتخاب بین دو راهی سرنگونی جدی و واقعی است. به عبارت دیگر حکومت آخوندها در تله اتمی یا باید به «تقابل با جامعه جهانی» برخیزد و یا «جامهای زهر پیاپی» را سربکشد و راه سومی در این بین وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه انتخاب حکومت آخوندها هر چه باشد چشم انداز سرنگونی را در پی خواهد داشت. 

----