۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

حلقه محاصره رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه تنگ تر می شود!

 حلقه محاصره رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه تنگ تر می شود !
مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 28 آبان با تصویب قطعنامه‌ ای، نقض آشکار حقوق‌ بشر توسط حکومت آخوندها را محکوم کرد. «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره این قطعنامه گفت: «لازم است همه ما، چنان که مجلس نمایندگان انجام می‌دهد، در کنار مردمی ‌بایستیم که تحت این حکومت دینی زندگی می‌کنند و از آن رنج می‌برند.»
گفتنی است یک روز پیش از این نیز کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد شصت و یکمین قطعنامه محکومیت نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در حکومت آخوندها را به تصویب رسانده بود.

در تحولی دیگر با نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر مذاکرات هسته ای چهل و پنج عضو سنای ایالات متحده آمریکا طی نامه ای به ریاست جمهوری این کشور «باراک اوباما» خواهان توقف کامل توان تولید سوخت هسته‌ یی توسط رژیم ایران و طرح موضوع برنامه موشکهای دوربرد این رژیم در مذاکرات هسته‌ ای شدند.   

از سوی دیگر یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز پنجشبنه (29آبان) اعلام کرد که رژیم ایران از ارائه توضیحات ضروری در مورد تحقیقات مربوط به برنامه تسلیحاتی هسته ای خود داری کرده است.

چنان که از شواهد امر مشخص است حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه که در داخل کشور یک حکومت « بریده از مردم» به حساب می آید در بعد بین المللی نیز هر روز بیش از پیش در گرداب مجموعه ای از بحرانهای در هم تنیده فرو می رود و به سرنگونی محتوم نزدیک تر می شود.

گره خوردن بحران اتمی به پروژه موشکی و دخالتهای منطقه ای حکومت آخوندها از یک سو و مرتبط شدن آن با مسائل حقوق بشر همواره از عوامل وحشت سران حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه بوده است.
  
آگاهان و تحلیل گران شانس نجات حکومت ولایت فقیه از گردابی که در آن به تله افتاده است را بسیار ناچیز ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر رژیم ضد ایرانی آخوندها یا با نوشیدن جامهای زهر پیاپی به زباله دانی تاریخ رهنمون خواهد شد و یا در تقابل با جامعه جهانی همین چشم انداز تکرار می شود و در این بین راه نجاتی برای حکومت آخوندها وجود ندارد.  
----