۱۳۹۳ تیر ۲۵, چهارشنبه

تصویر // حکومت آخوندها و آزادی!

تصویری از چگونگی حمایت حکومت آخوندها از تحقق آزادی! (بدون شرح)

 حکومت آخوندها و آزادی
----