۱۳۹۲ بهمن ۱۴, دوشنبه

اعتراف آخوند علم الهدی به وضعیت ناپایدار در حکومت رو به زوال آخوندها!

 اعتراف آخوند علم الهدی به وضعیت ناپایدار در حکومت رو به زوال آخوندها!
برخی اوقات نیم نگاهی به اراجیفی که آخوندهای حکومتی برای خالی نبودن عریضه ارائه می دهند بهترین معیار برای دریافتن اوضاع و احوال حکومت رو به زوال آخوندهاست. در همین ارتباط سخنرانی آخوند علم الهدی از مهره های خامنه ای در نشست ستاد «دهه زجر» استان خراسان جالب توجه است. 

آخوند علم الهدی در اظهاراتی کم سابقه به وضعیت بحرانی و ناپایدار حکومت آخوندها اعتراف می کند و وحشت خود را از نصب برخی پلاکاردها در سطح شهر با مضمون شعارهای هنگام انقلاب اینگونه بیان می کند : "در یکی از پلاکاردها من دیدم که شعاری با عنوان «سلطه پهلوی باید براندازی شود» نوشته شده بود، این شعار اگر در قالب پلاکارد باشد، این شبهه را برای مردم ایجاد می کند که منظور حکومت فعلی است."

وی ادامه می دهد: «سرود یار دبستانی من» ضد انقلابی است و در حال حاضر منافقین آن را می‌خوانند، من چندبار به آقای دارابی تذکر دادم که آن را از تلویزیون پخش نکنند.

حکومت قرون وسطایی آخوندها که با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و با دروغ های شاخدار آخوندی به نام خمینی تاسیس شد، در چنان وضعیت اسفناکی از لحاظ مشروعیت به سر می برد که در سی و پنجمین سالگرد تاسیس، حتی از نام انقلاب و شعارهای انقلاب و خاطرات انقلابی که موجب سر کار آمدن خود ایشان شد نیز وحشت دارد. این یکی دیگر از نشانه های پایان کار حکومت آخوندها و مرگ تئوری ارتجاعی ولایت فقیه است که اینبار از زبان یکی از آخوندهای دانه درشت و به صراحتی کم نظیر بیان می شود.
----