۱۳۹۲ دی ۲۱, شنبه

ویدیو// صحبتهای خمینی شش ماه پس از به قدرت رسیدن (+متن کامل)

ویدیو// صحبتهای خمینی شش ماه پس از به قدرت رسیدن (+متن کامل)
خمینی در این جلسه محرمانه تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن پرده از چهره کریه و ضد انسانی و ضد بشری خود بر می دارد و نیات شوم خود را با دیگر آخوندها در میان می گذارد.

خمینی در صحبتهای خود از اسلام به عنوان نام مستعار خود استفاده می کند و نقشه خود را در ایجاد جو خفقان در کشور به بهانه حفظ  مصالح اسلام و مسلمین با دیگر آخوندها در میان می گذارد.

مصالح اسلام و مسلمین پس از مرگ خمینی تبدیل به نام مستعار علی خامنه ای - جانشین وی - گردید و همچنان پس از بیش از سی سال  متناسب با ذائقه ی آخوند های ضد بشر معنی می گردد و وسیله ای برای تحمیق توده های ناآگاه قرار می گیرد.

متن صحبتهای خمینی در جمع آخوندها به شرح زیر است:

اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع می شد، انقلاباتی که واقع می شود، پشت سر انقلاب یک چند هزار از این فاسد ها را در مراکز عام می آیند دار می زنند و آتش می زنند، تمام می شود قضیه ! نمی گذارند که یک روزنامه ای منتشر شود  یا اون روزنامه ای که خودشان می خواهند.

الان انقلاب اکتبر که اینقدر وقت ازش گذشته باز روزنامه هم مردم ندارند، باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیشتر نیست، اینها دارند برای اونها سینه می زنند اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می گویند ای شد یک حزبی و شد رستاخیز! ما می خواهیم رستاخیز بشود! ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می کنند می گذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام می کنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم برد. و بعد از این فهماندیم به اینها که شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادیخواه بودیم و شما نگذاشتید. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که این طور شد ما انقلابی با شما رفتارمی کنیم. 

هر چه می خواهند روزنامه های خارج بنویسند هرچه می خواهند توابع صهیونیسم و امثال اینها هر چه دلشان می خواهد فریاد بزنند، اینها هم اگرچنانچه هر چه دلشان می خواهد تو خانه هایشان بروند فریاد بزنند ولاکن بیرون دیگر نمی توانند، اینها باید منزوی بشوند، اینها بعد از این هم ما گرفتاری داریم، فردا قضیه ی ریس جمهور است، همین بساط و همین خونریزی و اینها.   

در قضیه مجلس شورا بدتر از این خواهد شد دیگر خیلی  بدتر از این خواهند شد! ما باید جلوی مفاسد را بگیریم، ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم و این طوائف دارند مصالح اسلام را از بین می برند بنابراین در کمال تاسف ما دیگر نمی توانیم آن آزادی که قبلاً دادیم بدهیم و نمی توانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشان و به فسادهایی که داشتند می کردند و می کنند ادامه بدهند. مرتیکه! سرمایه داری که چه است! که من حالا نمی خواهم اسم کثیفش را ببرم، یک مرتیکه سرمایه داری، همین قائله ها را ایجاد کرده، اون چند روز پیش از این و بعد هم حالا فرار کرده. 

ما نمی توانیم مهلت بدهیم، شرعاً جائز نیست برای ما دیگر مهلت. تا اونجایی که ما می توانستیم و خطا هم کردیم و من تصدیق می کنم که خطا کردیم. هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای چیز ] انقلاب [ خطا کرد، همه ما خطا کردیم. ما خیال می کردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار می کردیم ولی معلوم شد نه ما با انسان سر و کار نداریم ما با حیوانات درنده سر و کار داریم، نمی شود با حیوانات درنده ملایمت کرد و نمی کنیم دیگر ملایمت!     
----